Avoimuuden puolesta Suomalaisessa politiikassa tarvitaan paljon lisää avoimuutta!

Oikeusvaltio Suomi ja perustuslain vastaiset tuomiot

Suomessa ristiriitainen oikeustilanne

Suomessa vallitsee ristiriitainen tilanne. Valtiojohto painottaa, että Suomi on oikeusvaltio, joka noudattaa sopimuksia ja lakeja. Virallinen Suomi haluaa ehdottomasti noudattaa väkivallankin avulla synnytettyjä sopimuksia erottamatta niitä molemminpuolisesta tahdosta syntyneistä sopimuksista.

Mutta kunnioittaako virallinen Suomi omaa perustuslakiaan? Korkein oikeus on kahdesti, Oikeuskansleri kerran, oikeusministeriön asettama toimikunta kerran, oikeusministeri ja lukuisat juristit kerta toisensa jälkeen ovat perustellusti vahvistaneet, että 1946 annetut sotasyyllisyystuomiot olivat ja ovat yhä Suomen perustuslain vastaisia.

Silti valtiojohto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi - päinvastoin. Suosivatko oikeusviranomaiset ja poliittinen johto laajemminkin perustuslain vastaista toimintaa? Onko kansalaisillakin oikeus olla piittaamatta perustuslain kaikista määräyksistä, jos ne koetaan oman uran kannalta ongelmallisiksi?Kuisma haluaa purkaa sotasyyllisyystuomiot

Tämän oikeudenvastaisen tilan on ymmärtänyt kansanedustaja Risto Kuisma, joka 17.09.2010 eduskunnassa jätti oikeusministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen otsikolla: ”Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen” (KK 727/2010 vp).

Kysymyksessään Kuisma tuo ensin esille sotasyyllisyystuomioiden oikeudenvastaisuuden. Hän toteaa, että ”Oikeusvaltiossa vääriksi havaitut langettavat rikostuomiot ja poliittiset tuomiot tulee oikaista, purkaa tai muuten mitätöidä. Sotasyyllisyystuomioiden purkamista vaatii suomalaisen oikeusvaltion kunnian ja maineen palauttaminen.” 

Brax ei halua erottaa kunniaa ja tuomiota

Vastauksessaan 05.10.2010 oikeusministeri Tuija Brax viittaa ministeriön sotasyyllisyyttä tutkineen työryhmän selvitykseen 12.03.2010.

Brax toteaa, että selvityksen mukaan kyse oli poliittisluonteisesta prosessista, jossa rikottiin useita oikeusvaltion periaatteita: ”On kuitenkin tärkeää tuoda esille, että selvityksen perusteella voidaan kiistattomasti todeta, että ko. oikeudenkäynti oli oikeusvaltion periaatteiden vastainen. Yleisesti onkin katsottu, että tuomitut eivät menettäneet mainettaan.”

Näiden selkeiden toteamusten pohjalta oikeusministeri lakonisesti toteaa: ”Tuomitut ovat heille määrätyt rangaistukset kärsineet. Tätä tosiasiaa ei voida millään muodollisilla toimenpiteillä enää muuksi muuttaa, eikä kärsimyksiä tuomituille korvata.”

Miksi oikeusministeri puolustaa perustuslain vastaisuutta?

Vastausta voidaan oikeusministerin lausumana pitää lähinnä järkyttävänä piittaamattomuutena perustuslaista ja ihmisoikeuksista. Ministeri unohtaa, ettei tuomioistuin jakanut maine- ja kunniamainintoja, vaan tuomiota. Jokainen suomalainen on yhä sotaan syyllinen.

Suomen perustuslain loukkauksien perusteella syntyneitä vääriä tuomioita ei pureta poliittisella liturgialla, presidentin kauniilla puheilla, kansan hurrauksella tai asian jättämisellä oman onnensa nojaan.

Virkavastuulla toimivien olisi hyvä perehtyä sekä kotimaiseen että ratifioituun kansainväliseen lainsäädäntöön siitä, miten lainvoimaiset tuomiot puretaan. Suomalainen oikeusvaltiostatus on heikolla tasolla, kun ministereiden ja johtavien poliitikkojen suulla perustuslainvastaisuus mitätöidään.

Virkki tehnyt kantelun oikeuskanslerille

Poliittisen liturgian jatkuessa sotasyyllisyystuomioiden purkamisen sijasta ei ole ihme, että kansalaisten kärsivällisyys tulee koetukselle. Valkeakoskelta oleva, vasta 17-vuotias lukiolainen, Pekka Virkki, on osaltaan ryhtynyt selvittämään asiaa oikeusteitse.

Virkki on 24.09.2010 tehnyt Valtioneuvoston oikeuskanslerille kantelun viranomaistoiminnassa tapahtuneesta laiminlyönnistä / virheellisyydestä. Kantelussaan hän pyytää oikeuskansleria selvittämään, miksi oikeusministeriö ja sen virkamiehet eivät ole saattaneet vireille Oikeudenkäymiskaaren 31. luvun muutosta. Tällä muutoksella Korkeimmalle oikeudelle annettaisiin valtuutus purkaa satunnaisten tuomioistuinten antamat oikeusjärjestelmän perusteiden vastaiset tuomiot.

Perusteluissaan Pekka Virkki viittaa samaan oikeusministeriön selvitykseen kuin Braxkin (OM 22/2010). Selvityksen pohjalta Virkki katsoo, että tältä osin on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen tilanne vallitseva. Kuitenkin oikeusministeriö on laiminlyönyt kaikki toimet asiassa.

Virkki: Oikeusministeriö laiminlyönyt tehtäviään

Kantelija viittaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 2. artiklan määräykseen, jonka mukaan rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus ainakin yhden kerran tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa.

Virkki katsoo, että ”oikeusministeriössä on laiminlyöty saattaa Suomen oikeusjärjestelmä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimalle tasolle. Euroopan ihmisoikeussopimus sitoo kaikkia viranomaisia, myös oikeusministeriä, oikeusministeriön virkamiehiä ja kaikkia muitakin viranhaltijoita.”

Kantelun vaatimus on yksiselitteinen: ”Laiminlyönnin ollessa näin selvä, pyydämme teitä, arvoisa oikeuskansleri, ryhtymään pikaisiin toimiin asian selvittämiseksi ja tilanteen oikaisemiseksi”.

Halonen tunnisti syyttömyyden 2005, mutta ei tee mitään

Karjalan ja Petsamon palautuskirjassa sotasyyllisyysasiaa käsitellään keskeisiltä osiltaan ensisijaisesti perustuslain vastaisuuden näkökulmasta. Toiseksi sitä käsitellään täysin vääristyneenä kunniakysymyksenä, aivan kuin tuomioistuin jakaisi poliittisia kunniamainintoja tuomioiden sijaan.

Sotasyyllisyyden osalta tilanne Suomessa on nyt täysin totuuden vastainen. Suomi ei ollut syyllinen talvi- tai jatkosotaan, vaikka niin eräät historioitsijat ja poliitikot yrittävät väittääkin. Presidentti Tarja Halonen sanoi Pariisissa 01.03.2005, että Suomi kävi erillissotaa, oli sotiin syytön ja saavutti puolustusvoittoja.

Kun suomalaiset ovat Neuvostoliiton sortumisen jälkeen saaneet enemmän tietoa sotasyyllisyysasiasta, yhä useampi haluaa, että tuomiot puretaan.

Loviisan Sanomien teettämän gallupin mukaan lähes tarkalleen vuosi sitten 57 % suomalaisista halusi, että tuomiot puretaan. Tämä kasvava enemmistökään ei ole vielä rohkaissut johtavia poliitikkoja ryhtymään toimiin asian korjaamiseksi.

Yksinkertainen lisäys OK 31: 8§ on riittävä

KKO totesi kaksi vuotta sitten (H2007/266, 20.10.2008), ettei sillä olisi toimivaltaa toimia sotasyyllisyystuomioistuimen (perustuslain vastainen erityinen tuomioistuin) muutosinstanssina.

Eduskunnalla on tässä asiassa erittäin selkeä ja yksinkertainen ratkaisuvalta. Se tekee lisäyksen Oikeudenkäymiskaaren 31. luvun 8 §: ”Korkeimmalla oikeudella on toimivalta purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa annetut tuomiot”. 

Tällä lisäyksellä eduskunta nostaa Suomen oikeusvaltiostatusta ja noudattaa ratifioimaansa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Sen jälkeen KKO korkeimpana oikeusistuimena voi purkaa sotasyyllisyystuomiot perustuslain vastaisina.

+

Artikkeli on alustukseni Tarton rauhan 90-vuotispäivänä Karjalan ja Petsamon palautus –kirjan julkistamistilaisuudessa 14.10.2010 Helsingissä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

Karl Haushofer

Että jaksatkin märehtiä näitä 70 vuotta vanhoja asioita. Antaisit jo olla.

Tulikivenkatku (nimimerkki)

Ei ole mitään tiettyä aikarajaa, milloin vanhat asiat pitää "unohtaa". Että jaksatkin, Haushofer, jatkuvasti vähätellä vääryksiä ja unohtaa suomalaisten oikeudet. Veikko Saksille kiitokset, että jaksat puolustaa suomalaisten oikeuksia ja tuoda esiin epäkohtia ja vääryyksiä.

Jouni Jokela

Kyllähän se ikävää olisikin, jos sanonnalta
"Minkä nuorena varastaa sen vanhana omistaa"
putoaisi pohja.

Esim. Vanhaselta ja muilta pitäisi peria takaisin RAY:n ja muiden kautta kupatut rahat korkoineen.

Mutta eihän heillä ole mitään pelkoa kun Oikeuslaitos kerran on tässä kuvatun kaltainen.

Kans-alainen (nimimerkki)

Tähänkin asiaan joku löytää mukaan Vanhasen.

Vanhasesta on nyt tehty - kiitos suhteellisuudentajunsa menettäneen median harjoittaman vihanlietsonnan - kaatopaikka, johon sosiaalivaltiossa elävät, ensisijaisesti toisten pöydissä syömiseen elämänsä perustavat mitättömyydet voivat purkaa kaiken katkeruutensa, ihan kaiken.

Väinö Linna kirjoitti osuvasti: "Suurimpien katastrofien aiheuttajia ovat jumalisuudella siloitellut pikkupakanat, joita kutsutaan kunnon kansalaisiksi".

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Onpa Antti törppö ihminen. - Tietenkin tulee lausua tunnustus ja parhaimmat onnittelut Veikko Saksille päivitetyn ja osin laajennetun Karjala-kirjan kirjoittamisesta!!!

Hää kirjoittaa, eikä höpötä. - Vastauksia myös vastustajille kätevästi kootusti kansien välissä.

"Karl Haushofer", valheelle perustuva yhteiskunta on kuin hiekalle rakennettu talo. Se ei kestä, eikä kukaan siihen koskaan luota. Suomi ei halua olla sellainen.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Karl Haushoferille: Kiitos kommentinnistasi. Minusta on aika hämmästyttävää se, että sinä et halua kunnioittaa perustuslakia, vaan hyväksyt väkivallankäytön vain sillä perusteella, että väkivallanteosta on kulunut joku tietty aika.

Voisitko saman tien määrittää, mikä on mielestäsi se aikajakso, jonka sisällä vakavista rikoksista ei enää saa vaatia korjausta?

Entä jos väkivallanteko kohdistuisi sinun lähipiiriisi? Esim. joku murhaisi puolisosi tai vanhempasi, sanoisitko silloinkin, että siitä on jo 70 vuotta, antaisit jo olla?

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Tulikivenkatkulle: Kiitos sanoistasi. Mitä enemmän hyväksymme vanhoja rikoksia ja viittaamme niille kintaalla, sitä enemmän luomme pohjaa uusien rikosten tekemiselle - ja hyväksymiselle.

Tasapuolisuuden vuoksi tein kysymyksen, pitääkö kansalaisillekin antaa oikeus toimia perustuslain vastaisesti, jos sellainen esim. edistää heidän etenemistään virkauralla?

Tänäänkin luin lehdistä, miten ihmisiä on pidätetty ja heitä vastaan nostetaan rikossyytteitä ja kaikki asiat olivat tavalla tai toisella vanhoja. Yksikään ei kohdistunu tulevaisuuteen.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Jouni Jokelalle: Tuossa jo totesin, että jokainen ylimpien päättäjien tekemä perustuslain ja muun voimassa olevan lainsäädännön piittaamattomuus kostautuu. Miksi kansalaisten pitäisi olla lainkuuliaisia, kun sitä samaa ei näköjään vaadita korkeimmilta oikeusviranomaisiltammekaan?

Joten yritetään vain pitää voimassa se, ettei nuorena varastaminen anna vanhana omistamisen oikeutta. Mielenkiintoista seurata, miten oikeuslaitos = tuomiolaitos toimii mainitsemissasi asioissa.

Jouni Jokela

"Minkä nuorena varastaa sen vanhana omistaa" on nykykäytäntö Suomessa.
Myös Valtion taholta. Esimerkkinä vaikka autoverotuksen ELV ja Fryckamanilta laittomasti kupattu omaisuus.

Siis kyse ei ole voimassa pitämisestä vaan vallitsevan käytännön muuttamisesta.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Kans-alaiselle: Minusta Linna ei tuossa osunut kovinkaan ytimeen. Miten pikkupakanat eli kunnon kansalaiset voivat muutoin aiheuttaa suurimpia katastrofeja kuin valitsemalla suurimpien katastrofien tekijät päättäjikseen?

Tosi suuria katastrofeja voivat aiheuttaa vain ne, joilla on riittävästi valtaa. Esimerkeiksi voidaan ottaa Stalin, Hitler, Bernard Madof, muut huippupankkiirit ...

Nyt näiden pikkupakanoiden tehtäväksi on jäänyt mm. perustuslain vastaisten sotasyyllisyystuomioiden purkaminen. Kyseessä ei ole vaikea asia muutoin kuin henkisesti. Se nimittäin sotii vuosikymmeniä meitä kohtaan osoitettua neuvostopropagandaa vastaan.

Sodan jälkeen syntynyt (nimimerkki)

Suomen poliittisen johdon sisäpiiri välirauhan aikana valmisteli, hankki, alkoi ja ryhtyi hyökkäyssotaan Neuvostoliittoon Saksan kanssasotijana. Tämä osoitetaan mm. professori Mauno Jokipiin tutkimuksessa "Jatkosodan synty".

Hävittyään sodan Suomi joutui voittajien vaatimuksesta rauhansopimuksen edellytyksenä mm. juridisesti tuomitsemaan tähän hyökkäyssotaan syyllistyneet poliitikkonsa.

Täyttääkseen rauhansopimuksen ehdot Suomi joutui panemaan toimeen lainsäädäntö- ja oikeusprosessin, joka osittain oli ristiriidassa maan perustuslakien kanssa. Perustuslain ylitti maan oikeusjärjestelmää vahvempi voima - tappio vuonna 1941 itse aloitetussa sodassa. Tappio, jonka Suomi oli tunnustanut hyväksymällä vuoden 1944 välirauhansopimuksen.

Vuonna 1941 tapahtunut hyökkäyssodan valmistelu, hankkiminen, alkaminen ja siihen ryhtyminen ei ollut ollut Suomen lainsäädännön mukaan kriminalisoitu asia. Koska kuitenkin voittoisat liittoutuneet vallat Iso-Britannia, USA ja Neuvostoliitto olivat yksimielisesti Lontoon konferenssissaan määritelleet sellaisen olleen tuomittava rikos, oli sodan hävinneen, rauhansopimusta vailla olevan ja liittoutuneiden valvontakomission valvoman Suomen mukauduttava käsittelemään sitä rikoksena. Sitä vaati Suomen perustuslakeja vahvempi voima.

Jos nyt vuosikymmenien jälkeen Suomessa valtiovalta ja/tai oikeuslaitos jollakin tavoin kävisivät kumoamaan tai muuttamaan silloin tehtyjä ratkaisuja, ne voisivat vain - jos tekisivät tarvittavat uudet lainsäädäntötoimet - todeta että hyökkäyssodan valmistelu, hankkiminen, alkaminen ja siihen ryhtyminen eivät olleet olleet vuonna 1941 Suomen lainsäädännön mukaan rikoksia. Tästä syystä tuomiot olivat perustuslain vastaisia ja ne voitaisiin jälkikäteen muuttaa.

Tuomiot voitaisiin muuttaa mutta se mitä ei voitaisi jälkikäteisellä uudella lainsäädännöllä ja siihen perustuvalla uudella oikeuskäsittelyllä muuttaa on se tosiasia että Suomen poliittinen johto välirauhan aikana todellakin valmisteli, hankki, alkoi ja ryhtyi hyökkäyssotaan Neuvostoliittoon yhteistoimin Saksan kanssa. Tämän toteaminen on lainsäädännön ja oikeuslaitoksen ulkopuolella ja ulottumattomissa - historiantutkimuksen käsissä.

Suomen poliittisen johdon ja siis Suomen valtion syyllistymistä tähän historiantutkimuksen kiistatta todistamaan tosiasiaan ei voida jälkikäteen juridiikalla muuttaa. Ainoastaan tämän syyllistymisen JURIDINEN tuomittavuus SUOMEN OIKEUSJÄRJESTELMÄN SISÄLLÄ voitaisiin haluttaessa muuttaa uudella Suomen oikeusjärjestelmän sisäisellä lainsäädännöllä.

Tällaiseen muuttamiseen ei ole mitään todellista tarvetta. Sellaisena ei voi pitää Karjalan palauttajien turhaa ja toivotonta spekulointia sillä että tuomioiden muuttaminen saattaisi edistää palautusta. Ei Suomi heidän hourailunsa vuoksi tällaiseen ryhdy.

Eikä tuomioiden muuttaminen edes edistäisi Karjalan palautusta poistamalla Suomen jatkosotaan syyllisyys, kuten Pro Kareliassa haaveillaan. Sillä ei voitaisi historiantutkimuksen osoittamaa itse syyllisyyttä poistaa, ainoastaan syyllisyyden rangaistavuus Suomen sisällä.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Suomesta oikeusvaltiona, tai valtiona yleensäkin, kertoo paljon, että suomalaisen poliitikon tulee varmistuakseen valituksi tulemisestaan, ajettava Venäjän eikä Suomen etua.

Varapaikalta eduskuntaan noussut toveri Kuima (sdp) edustaa Karjalan Liiton palautussiipeä - siis marginaalia.

Presidentti Halonen toimii koko kansan presidenttinä kuten kansakin eli sanoo, muttei tee mitään.

Vasallin ("lähiulkomaa omasta tahdostaan") osa.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Professori Jokipiin selvitys on yksi monista. Eiköhän edelleenkin ole niin, että valtaosa arvostetuista tutkijoista ei ole samaa mieltä Jokipiin kanssa.

Toiseksi on itsensä pettämistä unohtaa kokonaan talvisota, aivan kuin jatkosotaa olisi käyty ilman talvisodan tapahtumia. Ja kolmanneksi on hyvä muistaa, että Neuvostoliiton tavoitteena oli Suomen valloitus, sitä on tarpeetonta edes yrittää kiistää.

Rauhansopimus ei edellyttänyt sotasyyllisyyslakia. Se puhui sotarikollisista, joka on täysin eri asia kuin sotasyyllisyys.

Ei tarvita mitään uutta sotasyyllisyyslakia, sellainen olisi todella huono ratkaisu. Aivan yhtä huono kuin se, että tehtäisiin poliittinen laki, jolla tuomiot kumottaisiin.

Ainoa oikea tie käsitykseni mukaan on se, että KKO:lle annetaan valta toimia myös erillistuomioistuinten antamissa rikosasioissa muutosinstanssina. Siihen ei tarvita kuin yksi lause lisää OK 31: 8 pykälään.

Historia ei ole todistanut kiistatta mitään muuta kuin Neuvostoliiton syyllisyyden. Vaikka joillakin on kova halu syyllistää Suomi, kannattaa kuitenkin katsoa, mitä NL teki. Historian osalta ehdotan, että perehdyt siihen nykyistä laajemmin.

Miksi sinä suosit perustuslain vastaisten tuomioiden ylläpitämistä? Minusta se on aika hämmästyttävää.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Rauhansopimus ei edellyttänyt sotasyyllisyyslakia. Se puhui sotarikollisista, joka on täysin eri asia kuin sotasyyllisyys."

Professori Kaarlo Kaira (ent. Bodström) päätyi 30.8.1945 päivätyssä lausunnossaan toteamaan, että sotarikolliskäsitettä oli välirauhansopimuksen 13 artiklassa tulkittava rajoittavasti niin, että siihen kuuluivat ainoastaan sotarikolliset entisessä yleisesti käytetyssä merkityksessä, mutta eivät n.s. sotasyylliset.

Saman tulkinnan esitti tuolloinen myös Korkein Oikeus analysoidessaan lausunnossaan Lontoon sopimusta.

Professori Kaira huomautti lausunnossaan, että hän oli tarkastellut asiaa puhtaasti oikeudelliselta kannalta.

J.T.K. (nimimerkki)

"Professori Jokipiin selvitys on yksi monista. Eiköhän edelleenkin ole niin, että valtaosa arvostetuista tutkijoista ei ole samaa mieltä Jokipiin kanssa."

Kaikki arvostetut tutkijat ovat Jokipiin kanssa samaa mieltä siitä, miten Suomi joutui sotaan. Eri mieltä ovat sitten nämä "putkiset" jotka syyttävät valehtelijoiksi niitä sotaveteraanejakin, jotka kertovat itse olleensa sotaa aloittamassa Neuvostoliittoa vastaan laskiessaan miinoja Neuvostoliiton aluevesille Barbarossa-aamuna.

agendo2 (nimimerkki)

J.T.K.: "...sotaveteraanejakin, jotka kertovat itse olleensa sotaa aloittamassa Neuvostoliittoa vastaan laskiessaan miinoja Neuvostoliiton aluevesille Barbarossa-aamuna."

Ja Neuvostoliitto oli "pyhäkoulupoika-Stalinin" tahdosta se kuuluisa rauhaa rakastava imperialisti, joka ilman omaa syytään joutui pikku-naapurin taholta julman miina-hyökkäyksen kohteeksi. Puna-armeija istui varmaan kiltisti lämpimissä kodeissaan ja siviilityössään kun sen tietämättä ja tilaamatta joutuiuvat miinojen saartamiksi.

MIkähän sai suomalaiset menettämään täysin luottamuksensa "pyhäkoulupoikaan" ja varautumaan uuteen puna-armeijan hyökkäykseen?

Neuvostopropagandan vaikutus näkyy vielä siinä, että Suomen sotasyyttömyys olisi mahdollinen ainoastaan siinä tapauksessa, että Stalin olisi saanut hyökätä talvisodan jälkeen ilman minkäänlaista Suomen varautumista ja valmistautumista.

Valitettavasti meitä sotasyyttömiä ei siinä tapauksessa olisi syntynyt näistä asioista kirjoittelemaan.

Käyttäjän harinen kuva
Vesa Harinen

Veikko Saksi: "Professori Jokipiin selvitys on yksi monista. Eiköhän edelleenkin ole niin, että valtaosa arvostetuista tutkijoista ei ole samaa mieltä Jokipiin kanssa."

Tässä on tietysti jokin kompa? Tietääkseni Jokipiin tutkimus on aiheen arvostettu perusteos, joten tämä kohta "valtaosa arvostetuista tutkijoista " liittynee kai siihen kuka arvostaa? Nimeäppä muutama tästä "valtaosan arvostetujen tutkijoiden joukosta", jotka ovat Jokipiin kanssa eri mieltä jatkosodan syntyhistoriasta? Vai meneekö tämä taas siihen samaan mystiseen sarjaan, jossa nimiä ei voi julkaista, "arvostetut tutkijat" ovat vain taas salaa sitä mieltä :)

Jokos Veikko olet muuten lukenut sen tutkimuksen? Arvostele sitä vasta sen jälkeen.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Väitetään, että "Suomi oli jo ennen Saksan operaatio Barbarossan h-hetkeä sitoutunut osallistumaan tähän hyökkäykseen."

Tämä on totta, Suomi valmistautui torjumaan Neuvostoliiton seuraavan hyökkäyksen, niin se ei millään lailla poista sitä tosiasiaa, että Neuvostoliitto aloitti niin Talvi- kuin Jatkosodan ja molemmat ilman sodanjulistusta.

Kun ns. ennakoivan iskun käyttö on tuomittu Saksan osalta, on se johdonmukaisesti sitä tietysti myös Neuvostoliiton osalta. Erityisen tuomittavaksi Neuvostoliiton osalta hyökkäykset tekee siviiliväestön valinta molemmilla kerroilla pommitusten kohteeksi.

Neuvostoliiton tuolloista toimintaa kuvataan nykyisin käsitteellä `valtioterrorismi´.

Suomen ja Saksan sotilasliitosta ei ole olemassa - tai vielä 70 vuoteen ei ole löytynyt - kirjallista sopimusta esim. `Molotov - Ribbentropp´ -sopimuksen tapaan.

PS. Esim. Väinö Tanner (SDP) oli rauhantekijä (14.10.1920) ja -julistaja (13.3.1940), ei sotasyyllinen, vaikka hänet on siitä tuomittu vuoden 1946 helmikuussa 5 1/2 vuodeksi .

Käyttäjän jtk kuva
Juha Korhonen

"Tämä on totta, Suomi valmistautui torjumaan Neuvostoliiton seuraavan hyökkäyksen, niin se ei millään lailla poista sitä tosiasiaa, että Neuvostoliitto aloitti niin Talvi- kuin Jatkosodan ja molemmat ilman sodanjulistusta."

Talvisodan aloittajasta ei ole epäselvyyttä, mutta aika monelle "antille" näyttää yhä olevan pelkkää neukkupropagandaa(?) se fakata, että Suomi oli aloitteellinen osapuoli jatkosodan syttymisessä. Suomi osallistui Saksan Barbarossaan heti 22.6.1941 alkaen ennen kuin ensimmäinenkään venäläinen pommi oli pudonnut Suomeen. Tästä pitäisi kyllä löytyä ihan tarpeeksi tietoa historiankirjoista, jos vain niitä viitsisi lukea.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä 21.2.1946 rangaistukseen tuomitun Väinö Tannerin (1881-1966) pojanpoika Ilkka Tanner on KKO:lle 26.11.2007 tekemässään hakemuksessa vaatinut, että sotasyyllisyysoikeuden tuomio puretaan siltä osin kuin Väinö Tanner on siinä tuomittu sotaan syyllisten rankaisemisesta annetun lain 1 §:n nojalla virka-aseman väärinkäyttämisestä valtakunnan vahingoksi vankeusrangaistukseen ja sanottu rangaistus kumotaan.

- - - -

"KKO:n päätös (ei toimivaltaa asiassa) on merkillinen ensinnäkin siksi, että siinä ei sanallakaan kerrota niitä perusteita, joihin Tannerin purkuhakemus perustuu," ihmettelee professori Jyrki Virolainen blogissaan ja jatkaa:

"Miksi yleisölle ja tiedotusvälineille ei haluta kertoa, millä perusteilla Ilkka Tanner katsoo, että sotasyyllisyysoikeuden tuomio olisi purettava? Miksi KKO on halunnut salata purkuhakemuksen sisällön?"

Sitä kysyy moni muukin, jolla terve oikeudenmukaisuuden tunto on vielä tallella.

http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2008/10/kko-ha...
20.10.2008

Jyrki Virolainen on Lapin yliopiston lainkäytön eli prosessioikeuden oikea professori.

Sodan jälkeen syntynyt (nimimerkki)

"Professori Jokipiin selvitys on yksi monista. Eiköhän edelleenkin ole niin, että valtaosa arvostetuista tutkijoista ei ole samaa mieltä Jokipiin kanssa."

Voisiko Veikko Saksi suositella minulle joitakuita näistä arvostetuista tutkijoista, jotka eivät ole samaa mieltä Mauno Jokipiin kanssa jatkosodan synnystä, ja nimetä joitakin heidän teoksiaan. Tutustuisin mielelläni niihin. Nimeäminen lienee helppoa jos kerran heitä on arvostettujen tutkijoiden valtaosa.

J.T.K. (nimimerkki)

"Voisiko Veikko Saksi suositella minulle joitakuita näistä arvostetuista tutkijoista, jotka eivät ole samaa mieltä Mauno Jokipiin kanssa jatkosodan synnystä, ja nimetä joitakin heidän teoksiaan. "

Voipi tutkijan arvostus hieman laskea, jos alkaa Jokipiin kanssa olemaan eri mieltä jatkosodan syntyhistoriasta :)

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Oikeusneuvos ja korkeimman oikeuden jäsen Onni Petäys, joka laati SSO:ssa esitetyt syytteet, teki itsemurhan.

Sotasyyllisyysoikeuden puheenjohtajana toimi virkansa puolesta aluksi korkeimman oikeuden presidentti Nils Hjalmar Neovius, joka erosi virastaan sairauden (omantunnon syyt) takia.

Dr. Jukka Kemppinen, b. 1944, former professor (Information Law), former judge (Court of Appeals), reader (German "Dozent") (IPR, Information Law, Cultural History).

http://kemppinen.blogspot.com/2006/01/presidentit-...

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Väkivallan käytön hyväksyminen valtioiden välisten suhteiden perustaksi ja sopimusten neuvottelukeinoksi on hätkähdyttävä, suorastaan vaarallinen.

Se ei kuulu suomalaisen (länsimaisen) ihmisen ajattelumaailmaan, jossa demokratia ja ihmisoikeudet johtavat toimintaa.

Suomi joutui II Maailman sotaan Neuvostoliiton aloittaman hyökkäyksen tähden. Toimintansa se taas perusti `Molotov-Ribbentropp´ -sopimuksessa Saksan kanssa tehtyyn etupiirijakoon. - Baltian maiden kohtalo todistaa meille kiistattomasti, mikä Suomea Neuvostoliiton taholta olisi odottanut.

Uhri ei voi olla syyllinen.

agendo2 (nimimerkki)

On selvää, että yhä jatkuvan Suomen sotasyyllisyyden takana on silloinen Stalinin poliittinen painostus. Kuinka paljon suomalaisperäistä "konspiraatiota" oli mukana tuomioiden toteuttamisessa, on vielä osittain selvittämättä.

Stalinin häikäilemättömällä neuvostopropagandalla oli sotien voiton jälkeen yliote, joka polki alleen oikeuslaitokset ja tuomarit.

Enää ei ole Stalinia, eikä Neuvostoliittoa Enää ei ole mitään pakkoa jatkaa neuvostopropagandan ylivaltaa Suomea kohdanneissa vääryyksissä.

Nyt on EU ja Suomella on täysi oikeus nojata EU:n totalitarististen hallintojen tuomioiden tilitysvaatimusten mukaisesti omalta osaltaan.

Ei edes suomalaisten tutkijoiden tarvitse enää nojata häikäilemättömän neuvostopropaganadan muokkaamiin käsityksiin ja sen nojalla laadittuihin päätöksiin.

On tullut aika katsoa totalitaristisen kommunismin vääryyksiä samanlaisella rehellisyydellä kuin natsismin vastaavia julmuuksia ja vääryyksiä.

Kansat ja koko ihmiskunta tarvitsevat tuntea ja vaalia TERVETTÄ oikeudenmukaisuutta, eikä enää 2000-luvulla neuvostokäytänteiden sanelemaa sodan voittajan valheellista "oikeutta".

Suomen on otettava aloite omiin käsiin, eikä odottaa, että toiset tai Venäjä lähtisi omasta aloitteestaan korjaamaan NL:n vääryyksiä.

Jouni Jokela

"Enää ei ole Stalinia, eikä Neuvostoliittoa Enää ei ole mitään pakkoa jatkaa neuvostopropagandan ylivaltaa Suomea kohdanneissa vääryyksissä."

Tai sitten on. Ehkä Tarja Halonen ja muut menneisyyden vangit pelkäävät raottaa Pandoran lipasta miltään osin. Siinä kun saattaa domino-ilmiönä paljastua pitkä joukko muitakin ikäviä muistoja. Eihän Tiitisen listaakaan ole vielä sopinut julkistaa.

Sodan jälkeen syntynyt (nimimerkki)

Veikko Saksi:
"Vaikka joillakin on kova halu syyllistää Suomi, kannattaa kuitenkin katsoa, mitä NL teki."

Syyllistää pitää se joka kulloinkin syyllinen on.

Talvisodan aloittamisessa syyllinen oli Neuvostoliitto, jatkosodan aloittamisessa Suomi.

Syyllisen syyllistämisen este ei voi olla se että syyllinen oli Suomi. Eikä se että syyllinen toisessa tapauksessa oli Neuvostoliitto.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Tynkä-Karjalan Antille: Palautus on Karjalan Liiton puheenjohtaja Markku Laukkasen useiden lausuntojen mukaan mukana kaikessa liiton toiminnassa, yksi sen peruspilari ja tavoite.

Halonen on määrätietoisesti ottanut vastustavan asenteen. Mitä perusteita hänellä siihen on, se on jäänyt epäselväksi.

Kommenttisi klo 14:45 on täsmälleen oikein.

Kommenttisi klo 14:33. Professori Jyrki Virolaisen blogi on hyvä lukea.

Sodan jälkeen syntyneelle: Ellen väärin muista, voisit aloittaa vaikka Maanpuolustuskorkeakoulun professori Ohto Mannisen kannanotoista.

Tynkä-Karjalan Antille: 15:20. Uhrista tehtiin syyllinen, mikä on tyypillistä väkivaltakoneiston toimintaa. Minä aina hämmästelen niitä ihmisiä, jotka asettavat väkivalloin tehneet sopimukset samanarvoisiksi yhteisymmärryksessä tehtyjen kanssa.

agendo2:lle. Niinpä. Se, ettei perustuslain vastaisia sotasyyllisyystuomioita ole purettu, johtuu siitä, että joukko suomalaisia keskeisiä päättäjiä katsoo nykyisen tilanteen itselleen edullisemmaksi. Muutoinhan nykytilannetta ei voi selittää.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Tynkä-Karjalan Antille: 15:20. Uhrista tehtiin syyllinen, mikä on tyypillistä väkivaltakoneiston toimintaa. Minä aina hämmästelen niitä ihmisiä, jotka asettavat väkivalloin tehneet sopimukset samanarvoisiksi yhteisymmärryksessä tehtyjen kanssa."

Palaan tuohon syyllisyyteen ja rikoksiin:

- Euroopan neuvoston parlamenttaarisen yleiskokouksen päätöksessä (25.1.2006) tuomittiin totalitarististen kommunistihallintojen rikokset. Niiden joukkoon kuuluu hyökkäys Suomeen 30. marraskuuta 1939.

- Euroopan unionin parlamenttaarisen yleiskokouksen resoluutio (päätös, ratkaisu) 2. huhtikuuta 2009 tuomitsi kommunismin rikokset.

- Euroopan turvallisuus- ja yhteistyötyöjärjestö (ETYJ) teki näiden jälkeen vielä 3. heinäkuuta päätöslauselman, joka rinnasti II MS:n Saksan natsismin ja Neuvostoliiton bolsevismin toisiinsa.

Eli kyllä se on Euroopassa pieni marginaali - toki äänekäs - joka puolustaa Neuvostoliiton ja Stalinin rikoksia ja valvoo 24/7/365 Venäjän legitiimejä oikeuksia (Suomessa).

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Tynkä-Karjalan Antille: 15:20. Uhrista tehtiin syyllinen, mikä on tyypillistä väkivaltakoneiston toimintaa. Minä aina hämmästelen niitä ihmisiä, jotka asettavat väkivalloin tehneet sopimukset samanarvoisiksi yhteisymmärryksessä tehtyjen kanssa."

Palaan tuohon syyllisyyteen ja rikoksiin:

- Euroopan neuvoston parlamenttaarisen yleiskokouksen päätöksessä (25.1.2006) tuomittiin totalitarististen kommunistihallintojen rikokset. Niiden joukkoon kuuluu hyökkäys Suomeen 30. marraskuuta 1939.

- Euroopan unionin parlamenttaarisen yleiskokouksen resoluutio (päätös, ratkaisu) 2. huhtikuuta 2009 tuomitsi kommunismin rikokset.

- Euroopan turvallisuus- ja yhteistyötyöjärjestö (ETYJ) teki näiden jälkeen vielä 3. heinäkuuta päätöslauselman, joka rinnasti II MS:n Saksan natsismin ja Neuvostoliiton bolsevismin toisiinsa.

Eli kyllä se on Euroopassa pieni marginaali - toki äänekäs - joka puolustaa Neuvostoliiton ja Stalinin rikoksia ja valvoo 24/7/365 Venäjän legitiimejä oikeuksia (Suomessa).

Sodan jälkeen syntynyt (nimimerkki)

Agendo2:
"On selvää, että yhä jatkuvan Suomen sotasyyllisyyden takana on silloinen Stalinin poliittinen painostus. Kuinka paljon suomalaisperäistä "konspiraatiota" oli mukana tuomioiden toteuttamisessa, on vielä osittain selvittämättä."

Kyllä se Suomen sotasyyllisyys vuoden 1941 jatkosotaan jatkuisi senkin jälkeen jos vaikka tämän sotasyyllisyyden rangaistavuus Suomen laista poistettaisiinkin. Rangaistavuuden poistaminen ei tietenkään poistaisi itse sotasyyllisyyttä. Sotasyyllisyys säilyisi, vain se muuttuisi että todettaisiin ettei sotasyyllisyys ollut vuonna 1941 Suomen lainsäädännössä rangaistava teko ja sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomiot käsiteltäisiin uudelleen tältä pohjalta.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Tynkä-Karjalan Antille: 15:20. Uhrista tehtiin syyllinen, mikä on tyypillistä väkivaltakoneiston toimintaa. Minä aina hämmästelen niitä ihmisiä, jotka asettavat väkivalloin tehneet sopimukset samanarvoisiksi yhteisymmärryksessä tehtyjen kanssa."

Palaan tuohon syyllisyyteen ja rikoksiin:

- Euroopan neuvoston parlamenttaarisen yleiskokouksen päätöksessä (25.1.2006) tuomittiin totalitarististen kommunistihallintojen rikokset. Niiden joukkoon kuuluu hyökkäys Suomeen 30. marraskuuta 1939.

- Euroopan unionin parlamenttaarisen yleiskokouksen resoluutio (päätös, ratkaisu) 2. huhtikuuta 2009 tuomitsi kommunismin rikokset.

- Euroopan turvallisuus- ja yhteistyötyöjärjestö (ETYJ) teki näiden jälkeen vielä 3. heinäkuuta päätöslauselman, joka rinnasti II MS:n Saksan natsismin ja Neuvostoliiton bolsevismin toisiinsa.

Eli kyllä se on Euroopassa pieni marginaali - toki äänekäs - joka puolustaa Neuvostoliiton ja Stalinin rikoksia ja valvoo 24/7/365 Venäjän legitiimejä oikeuksia (Suomessa).

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Tynkä-Karjalan Antille: 15:20. Uhrista tehtiin syyllinen, mikä on tyypillistä väkivaltakoneiston toimintaa. Minä aina hämmästelen niitä ihmisiä, jotka asettavat väkivalloin tehneet sopimukset samanarvoisiksi yhteisymmärryksessä tehtyjen kanssa."

Palaan tuohon syyllisyyteen ja rikoksiin:

- Euroopan neuvoston parlamenttaarisen yleiskokouksen päätöksessä (25.1.2006) tuomittiin totalitarististen kommunistihallintojen rikokset. Niiden joukkoon kuuluu hyökkäys Suomeen 30. marraskuuta 1939.

- Euroopan unionin parlamenttaarisen yleiskokouksen resoluutio (päätös, ratkaisu) 2. huhtikuuta 2009 tuomitsi kommunismin rikokset.

- Euroopan turvallisuus- ja yhteistyötyöjärjestö (ETYJ) teki näiden jälkeen vielä 3. heinäkuuta päätöslauselman, joka rinnasti II MS:n Saksan natsismin ja Neuvostoliiton bolsevismin toisiinsa.

Eli kyllä se on Euroopassa pieni marginaali - toki äänekäs - joka puolustaa Neuvostoliiton ja Stalinin rikoksia ja valvoo 24/7/365 Venäjän legitiimejä oikeuksia (Suomessa).

Sodan jälkeen syntynyt (nimimerkki)

Veikko Saksi:
"Sodan jälkeen syntyneelle: Ellen väärin muista, voisit aloittaa vaikka Maanpuolustuskorkeakoulun professori Ohto Mannisen kannanotoista."

Kyllä Veikko Saksi nyt muistaa väärin. Jokipii esittää teoksensa "Jatkosodan synty" sivuilla sanasta sanaan valtavan määrän alkuperäisiä Saksan arkistoista saatuja asiakirjoja koskien Suomen ja Saksan neuvotteluja ja välipuheita välirauhan aikana. Suomen sitoutuminen tulevaan Saksan hyökkäykseen käy näistä yksityiskohtaisesti selville ilman Jokipiin omia tulkintojakin.

Tässä yhteydessä huomattakoon myös Jokipiin teoksensa loppusanoissa esittämä toteamus, jossa hän sanoo esittäneensä miten Suomen johdon sisäpiiri maan jatkosotaan vei, mutta tietoisesti pidättyneensä esittämästä miksi se sen teki.

Olen joitakin professori Ohto Mannisen tekstejä lukenut, mutta en mitään missä hän kiistäisi Jokipiin "Jatkosodan synnyn". Tuskinpa professori voisikaan, puhumattakaan että haluaisi, kiistää Jokipiin esittämää valtavaa arkistomateriaalia, jonka hän itsekin hyvin tuntee.

Voisiko Veikko Saksi kaivella muistilokeroitaan ja esittää jonkun muun arvostetun tutkijan, joka kiistäisi Jokipiin. Vai onko niin, että tämä hänen kommenttinsa:
"Professori Jokipiin selvitys on yksi monista. Eiköhän edelleenkin ole niin, että valtaosa arvostetuista tutkijoista ei ole samaa mieltä Jokipiin kanssa."
tuli heitettyä vähän noin niinkuin lonkalta.

Tulikivenkatku (nimimerkki)

Sodan jälkeen synytneelle: Ilman N:liiton aloittamaa Talvisotaa ei olisi tullut koko Jatkosotaakaan. Jatkosota oli Talvisodan suoraa seurausta.

Vierass (nimimerkki)

Jos Suomi olisi valinnut aluevaihdot talvisodan alla, olisimme automaattisesti olleet VOITTAJIEN puolella.

USA, Venäjä ja Englanti olisivat olleet meidän liittolaisia.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Yhdysvallaltain asenne Molotov-Ribbemtropp -sopimukseen on ollut jyrkän kielteinen, joka näkyy niin sen Senaatin kuin myös Kongressin päätöksissä.

Stalin hyväksyi kenraalieversti Kirill Afanasjevitš Meretskov (ven. Кирилл Афанасьевич Мерецков) laatiman hyökkäyssuunnitelman Suomen miehittämiseksi jo heinäkuussa 1939. - Siis jo ennen Molotov-Ribbetropp-sopimuksen allekirjoittamista.

Puna-armeijan liikekannallepano ja lähtöalueelle ryhmittyminen oli jo tapahtunut, kun Suomelle esitettiin lokakuussa 1939 neuvottelukutsu.

Eli kuvaamaasi vaihtoehtoa ei ole olemassa kuin neuvosto/kommunistipropagandassa.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Jos Suomi olisi valinnut aluevaihdot talvisodan alla..."

Mistä Neuvostoliitto otti oikeuden vaatia itsenäiseltä valtiolta, Suomelta, alueita rajamuutoksineen?

V: "Imperialistinen roistovaltio" uhkasi ja käytti väkivaltaa rikkoen näin kaikki tekemänsä sopimukset. - Siksi Kansainyhteisö tuomitsi Neuvostoliiton hyökkäyksen ja erotti sen jäsenyydestään 14. joulukuuta 1939.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

"Ilman N:liiton aloittamaa Talvisotaa..."

Neuvostoliiton ja Suomen välillä oli vuonna 1932 solmittu ja vuonna 1934 jatkettu hyökkäämättömyyssopimus, jonka oli määrä päättyä vuoden 1945 lopussa.

Jos Neuvostoliitto olisi kunnioittanut solmimaansa sopimusta, niin Suomi olisi säästynyt koko II Maailmansodalta.

Vieras (nimimerkki)

Neuvostoliiton toiminnassa talvisodan alla voi kuitenkin nähdä joitakin diplomatian piirteitä kun se sentään irtisanoi tuon hyökkäämättömyyssopimuksen ennen kuin hyökkäsi.

Suomi sen sijaan valmisteli ja sitoutui välirauhan aikana hyökkäyksen Neuvostoliittoon, vaikka oli Moskovan rauhansopimuksessa sitoutunut olemaan näin toimimatta. Näin toimiessaan Suomi ei irtisanonut Moskovan rauhansopimusta.

Tynkä-Karjalan Antti (nimimerkki)

Anteeksi nuo useat samat viestit. Koneeni näytti, ettei viestini lähtenyt. - Vai onkohan kirkkoherra langalla? - Jos voit VS, niin poista ylimääräiset häiritsemästä keskustelua.

Vieras (nimimerkki)

Suomi toteutti rodullisen ja poliittisen ”puhdistuksen” Hitlerin partnerina

Suomi toteutti rodullisen ja poliittisen ”puhdistuksen” Toisessa maailmansodassa, kun Suomi luovutti Hitlerin Saksalle 2829 vankia. Tämä verinen puhdistus oli aloitettu jo sisällissodasta vuonna 1918. Tämän jälkeen valkoinen Suomi harjoitti erityisesti poliittisia verisiä puhdistuksia 1920- ja 1930- luvuilla, kunnes löysivät aatteelliseksi ja sotilaalliseksi veljekseen Hitlerin fasistisen Saksan. Surullisinta on, ettei Suomi ole selvästi ja vilpittömästi tunnustanut syyllisyyttään näistä rikoksistaan, vaan pikemmin nyt jopa kätketään nuo luovutukset yleisestä syyllisyyskeskustelusta.

Suomen jatkosodan aikana luovutettiin Suomesta Saksan turvallisuuspalvelulle (Sicherheitsdienst) ja sen alaiselle salaiselle poliisille Gestapolle (Geheime Staatspolizei) monta tuhatta ihmistä. Amsterdamissa Anne Frankin museossa muistetaan hirvittäviä toimia, joita vain kommunistit ja antifasistit vastustivat. ”Auschwitz – ei koskaan enää” on ympäri sivistynyttä Eurooppaa enemmän kuin tuttu muistolaatta. Sitä vastoin Suomessa vanhat vankikorsut peittyvät piiloon vähitellen, Suomen fasistista historiaa ei tarkoitushakuisestikaan muisteta. Jo alusta alkaen luovutuksista vastanneet suomalaiset poliisi- ja sotilaselimet tuhosivat tietoisesti jatkosodan loppuvaiheessa suurimman osan luovutettuja koskevista arkistoista, jotta julmista luovutuksista ei jäisi tietoja historiaan. Historian väärentäminen ei kuitenkaan päättynyt Suomessa tuolloisiin arkistotuhoihin, vaan unohduksen järjestelmällinen tahallisuus jatkuu edelleen. Oikeastaan voimme kiittää, että Elina Sana on kirjoittanut tutkimuksia aihepiiristä, esim. Luovutetut – Suomen ihmisluovutukset Gestapolle (WSOY, 2003). Ilman hänen tutkimuksiaan suomalaisten tieto omasta pahasta historiasta olisi johdonmukaisesti virheellinen. Kävin äskettäin Aholahden vankikorsussa: se oli jo peittynyt luonnon kasvun alle, sillä Suomessa väärennetään tahallisesti historiaa. Väärentämisen menetelmä on unohtaminen. Lopulta uskotellaan, että suomalaiset ovat tehneet vain kauniita tekoja suurta ikuista vihollistaan vastaan. Suomi luovutti Saksan keskitysleireihin 2829 vankia: varmasti Erkko ja Mannerheim ovat asiasta vastanneina henkilöinä tietäneet, mikä kohtalo koittaa luovutettuja Gestapon käsissä.

Riittääkö Paavo Lipposen anteeksipyyntö?

Sana kirjoitti vuonna 1979 dokumenttikirjan Kuolemanlaiva S/S Hohenhörn, jossa hän osoitti, että jatkosodan alussa vuonna 1942 Suomen Valtiollinen poliisi luovutti Saksan poliisiviranomaisille kahdeksan juutalaispakolaista, joista kaksi oli lasta. Luovutetut lähetettiin Suomesta Auschwitzin keskitysleirille. Yhtä lukuun ottamatta kaikki menehtyivät. Valtaosa suomalaisista luulee, että Suomesta olisi luovutettu vain nuo kahdeksan juutalaispakolaista, vaikka todellinen luovutettujen uhrien lukumäärä on monta sataa kertaa suurempi. 6.11.2000 pääministeri Paavo Lipponen pyysi valtiovallan ja kaikkien suomalaisten puolesta anteeksi juutalaispakolaisten luovuttamista Gestapon käsiin.

Vuoden 2010 keväällä on kohuttu kuitenkin jo uudessa hengessä, jossa sotasyyllisten tuomioita haluttaisiin purkaa. Tämä intomielisyys sotasyyllisyystuomioiden purkamisessa osoittaa moraalisen ja yhteiskunnallisen vastuullisuuden rappeutumista Suomessa. Suomessa ei ole edes kohdattu koko totuutta tuhoamisleireistä, joiden hyväksi suomalaiset palvelivat Gestapon kanssa hyvässä yhteistoiminnassa. Erkon, Mannerheimin ja Rytin saattaminen vastuuseen usean tuhannen ihmisen luovutuksesta Gestapolle tapettavaksi ei ole saanut vielä asianmukaista oikeudellista tuomiota, koska nämä herrat eivät joutuneet Nürnbergin tuomioistuimeen vastaamaan teoistaan yhdenvertaisesti muiden maiden sotasyyllisten kanssa. Mainittujen herrojen kuoleman jälkeen olisi kuitenkin yhä aiheellista tehdä tili tuolloisista rikoksista Nürnbergin tuomioistuimen puitteissa, hengessä ja muodossa, jos ja kun Suomessa toimitettu näytösoikeudenkäynti sotasyyllisyydestä nostetaan uudestaan harkintaan. Norjan Stapon raskaimmiksi rikoksiksi luettiin sodanjälkeisten sotarikosoikeudenkäyntien valossa se, että suuri määrä ihmisiä luovutettiin Saksan turvallisuuspoliisin käsiin. Suomessa tämä sotarikosoikeudenkäynti on yhä jäänyt käymättä, kun erityisesti Erkko, Mannerheim ja Ryti tulisi saattaa näistä rikoksista vastuuseen yhtälailla kuin Stapon-miehet aikoinaan. Elina Sana pohtiikin avoimesti Mannerheimin ja Erkon osuutta sotavankien luovutuksissa. Hän viittaa Nürnbergin oikeudenkäyntiin, jossa yksilön oli kannettava vastuu teoistaan silloinkin, kun he palvelivat virkatehtävissään sotaakäyvän maan sotakoneistossa. Suomesta Saksalle tapahtuneiden ihmisluovutusten vastuun kantajia ei ole Suomessa virallisesti määritelty. Mannerheim antoi itse käskyn 8.7.1941, että itäkarjalaista väkeä tuli kohdella ystävällisen varovasti, mutta ”venäläinen väestö oli vangittava ja toimitettava keskitysleirihin”. Eljas Erkko antoi useita salaisia ohjeita siitä, miten muilta leireiltä oli siirrettävä poliittiset vangit ja juutalaiset sotavankileirille no. 3 merkinnällä ”luovutettu Päämajan kuulusteluja varten”, josta nämä siirrettiin edelleen saksalaisille keskitysleireille.

Eräs tällainen järkyttävä kohtalo oli leirillä no 21. Eversti T. Haaki toteaa kirjeessään 12.1.1942, että leirille 21 on lähetetty useita venäläisiä, jotka ovat syntyperältään juutalaisia sotavankeja. Siksi heidät kehotetaan siirtämään Päämajan valvontaosaston kuulusteluihin, koska leiri oli perustettu suomenheimoisia sotavankeja varten. Erkko lähetti saman kirjeen omalla allekirjoituksellaan 16.1.1942 kaikille sotavankileireille. Jatkosodassa sotavankeja ammuttiin ilman oikeudenkäyntiä 992, joista sotavankileireillä ammuttuja oli 575.

Kuva: Eljas Erkon käskykirje johti useat ihmiset kuolemaan
http://4.bp.blogspot.com/_NrZ_tbdQHnk/TEEIb7atLKI/...
Lähde: Elina Sana 2003: 376

Vieras (nimimerkki)

http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/file...

Olisi mukava tietää mitä mieltä kuvan henkilö on asiasta!

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

Suomi ei ole oikeastaan sisäisesti koskaan käynyt läpi historiaansa, mm. MS I ja MS II asioita, eikä Ruotsinvaltaa loppuun hyssyttelyn ja pelon takia. Sellainen hiertää.

Muut maat , kuten Viro, ovat saaneet palautettua osan Stalinin hyökkayssodassa rosvoamat alueet. Suomettumisen takia asiaa ei ole käsitelty vastaamalla tavalla ja on tulkittu suomettunutta historiankirjoitusta. On ajateltu, että Suomen tilanne olisi ollut erilainen kuin muiden miehitettyjen valtioiden. Suomessa oli henkinen miehitys pelon avulla 1990-luvulle asti. Idän karhulle ei ryppyillä, eikä naapurivaltioita voi valita.

Myös ruotsinvallan aikainen historiankirjoitus tulisi korjata vastaamaan totuutta. Muutama ruotsinmielinen kirjoitti sen uusiksi. Suomessa ja osin Ruotsissa oli ennen alusmaaksi joutumista oma kulttuuri,asutus, elinkeinoelämä ja kieli. Kulttuuria ja tietotaitoa tuli joka puolelta ja kehitettiin itse. Talonhintaisia kärpännahkoja vietiin ulkomaille. Kehitettiin langaton mobiili orkesterisoitin, monikymmenkielinen kannel. Ruotsalaiset tekivät ryöstö- ja ristiretkiä Suomeen, kunnes Birger-jaarli julisti v. 1249 maan Ruotsille ja kruunu otti parhaat ja 'vapaat' maat. Maata verotettiin raskaasti ja yritettiin ruotsalaistaa ja myöhemmin vähän venäläistää. Maa oli mm. maailman suurin tervantuottaja. Suomalaisuus ja kieli kiellettin kuitenkin v. 1900 asti.
Viikinkikylä, ks s.36 http://www.sysma.fi/filelibrary/images/elinkeino/v...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_historia
Näyte ikivanhasta suomalaisesta kulttuurimusiikista Ruotsista : http://www.youtube.com/watch?v=5FYlku_-vqo&feature...
Suomesta : http://www.youtube.com/watch?v=wjx79qaaVko&feature...
Karjalasta : http://www.youtube.com/watch?v=bYl_31e3ycc&feature...

Ahvenanmaan kysymys on edelleen auki. Mitkään järkisyyt eivät enää puolusta erityisasemaa. 1900-l alun saksalaisuhka meni jo.

Lainsäätäjät ovat kovasti ahkeroineet, ettei laki noudattaisi kansan oikeustajua ja ettei voisi valittaa EIT:n. Vakavin puute taitaa olla riippumaton perustuslakituomioistuimen puute. Sitä hoitelee muutama poliitikko eduskunnassa. Esimerkiksi enemmistöä saa syrjiä, eikä tasa-arvoa tarvitse siltä osin noudattaa. Ensikuussa ajetaan uusia sensuuri- ja sananvapauslakeja, lue ajatuslakeja. Yleisesti lakeihin pyritään lisäämaan 'humanistipykälä', jotta voidaan päättää mielivaltaisesti toisin kuin laki muuten sanoo jos siltä tuntuu tai painostetaan.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Vierass:lle: Kovin luottavaista uskoa Neuvostoliiton hyvyyteen ja sanansa pitämiseen. Voisi olla hyvä, jos tutustuisit, miten Baltian maille kävi, kun olivat pakotettuja luottamaan sanaan.

Vieraalle 18:13. Sinulla on hauska tapa tuoda merkittävänä tekijänä esille asia, joka oli silkkaa silmänlumetta.

Tynkä-Karjalan Antille: Näyttävät nuo viestit joltain osin olevan samoja ja joltain erilaisia. Eipä se haittaa.

Vieras 17:43. Olen poistellut linkkejäsi, koska ne eivät liitä millään lailla keskusteluaiheeseen.

Vieraalle 18:27. Luepa siitä Karjalan ja Petsamon palautus -kirjasta se osa, jossa kerrotaan sotavankirasituksesta Suomessa ja Neuvostoliitossa. Neuvostovankien rasite oli Suomelle Suomen väkilukuun verrattuna 1000-kertainen verrattuna Neuvostoliiton suomalaiseen sotavankirasitukseen. Voidaan hyvin kysyä, mikä pakko oli lähettää Suomeen sotilaita kuolemaan, haavoittumaan, paleltumaan, vankeuteen ym. olosuhteisiin.

Jarmo Kanervalle. Venäjä yhä pitää hallussaan Viron Setomaata ja Narvan itäosia, samoin Latvian Abgrenea ja preussilaista Königsbergiä eli Kaliningradia. Paljon on Suomessa korjaamatta, vaan naapurissa vielä monin, monin verroin enemmän.

Käyttäjän harinen kuva
Vesa Harinen

Veikko, onneksi olkoon kirjan valmistumisen ja julkaisun johdosta! Toivottavasti sille löytyy lukijoitakin ;)

Mitä tähän sotasyyllisyysasiaan tulee niin sanon siitä sen mitä ennenkin - kaikki on vain eduskunnan tahdosta kiinni ja sitä tahtoa ei näytä olevan tarpeeksi lain muuttamiseen.

Saa nähdä nyt sitten perussuomalaisten tulevan vaalivoiton jälkeen, jokohan tällekin asialle tapahtuu jotain ;)

agendo2 (nimimerkki)

Kansanedustajia voidaan rohkaista samoin kuin kansalaisiakin ajamaan Suomen legitiimejä etuja myös tänne asti venytetyssä Suomen sotasyyllisyydessä aivan kuin muissakin asioissa kirjaimellisesti KOKO Suomen parhaaksi.
Harinen, ei ole pakko vain tyytyä katsomaan ja seurailemaan, kuinka vääryyksiä vaalitaan jättämällä ne korjaamatta - varsinkaan kaikkein suurinta vääryyttä itsenäistä Suomea kohtaan.

Vieras (nimimerkki)

Harinen se vaan hymiöitä viljelee, kun on puhe suomalaisten ja Suomen oikeuksista. Kyllä on vaikeaa. Kyllä on säälittävä persoona kaiken kaikkiaan.

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

"Alkuperäisessä muodossaan sopimus tehtiin 4. marraskuuta, 1950 Euroopan neuvoston silloisten jäsenmaiden kesken. Sittemmin allekirjoittajia ja osapuolia on kertynyt 44, kun myös Itä-Euroopan maat ja itsenäistyneet entisen Neuvostoliiton tasavallat ovat liittyneet sopimukseen. Suomi liittyi sopimukseen toukokuussa 1989 ja se tuli Suomea sitovana voimaan vuotta myöhemmin." Lainaus on kotoisin linkistä http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_ihmisoikeuss...

On vaikea kuvitella, että välirauhansopimuksen allekirjoittajat olisivat 1944 tienneet tuosta linkittämästäni sopimuksesta. Tuomioiden jälkikäteinen peukalointi ei ole mitenkään tarpeellista. Jos oletetaan, että tuomiot "kumottaisiin" niin mitä sitten. Historialliseksi tosiasiaksi, että meille pidettiin sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja siinä tuomittiin 8 sen ajan poliitikkoa.

Huomioitava on se, että yhtään ainutta sotilasta ei edes vaadittu tuomiolle. Mannerheimin henkilökohtainen edustaja puolustusministeri kenraali Walden säästyi päällikkönsä lailla syytteiltä. Niin ja tietysti koko "Mikkelin hallitus". Kaikissa muissa Saksan kanssa liitossa olleiden maiden sotilaallinen johto teloitettiin paitsi Suomessa. Miksi näin? On syytä olettaa, että suomalaisten aseiden kääntäminen Saksaa vastaan pelasti meidän sotilaallisen johtomme tuomioilta.

Sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli välttämätön. Jos sitä ei olisi pidetty säätytalolla niin todennäköisesti se olisi pidetty joko Moskovassa tai Nürnbergissa. Tuomiot olisivat olleet aivan toista luokkaa. Poliittiset seuraamukset olisivat olleet varsin vaarallisia ilman tätä oikeudenkäyntiä. Mitä tulee tuomioiden laillisuuskysymykseen, niin ne perustuivat eduskunnan hyväksymään lakiin ja nojalla tuo oikeudenkäynti tapahtui.

Jos nyt leikitellään sillä, että tuomiot "peruttaisiin" niin mitä siitä seuraisi? Lähtisikö Saksi opetuslapsensa koulupoika Virkin kanssa kiertämään maata tarkoituksena leikata historian kirjoista oikeudenkäynnistä kertovat sivut?

Vieras (nimimerkki)

Puolustusministeri Walden ei ollut ensisijaisesti sotilas vaan poliitikko. Hänet pelasti syytteeseenpanolta akuutti vakava sairaus, kuolemansairaus.

Mannerheimin syyttämättä jättäminen lienee johtunut hänen asemastaan istuvana valtionpäämiehenä, vaikka kaikenlaisia villejä huhuja on kuultu mm. Stalinin ja Churchillinkin suojelevasta kädestä. Voi niissä olla ripaus totuuttakin.

Aivan syytettyjen eturiviin olisi kuulunut ulkoministeri Witting, mutta hän oli jo ehtinyt kuolla.

Neuvotteluja saksalaisten kanssa käyneitä korkeita upseereita ei syytetty, koska he olivat toimineet epäitsenäisinä käskynalaisina virkamiehinä. Puhtaasti sotilaallisissa tehtävissä toimineita komentavia upseereita ei voitu mistään sotaansyyllisyydestä syyttää. Tällaisia "pelkkiä" sotilaita ei kai muissakaan hävinneissä maissa syytetty elleivät olleet syyllistyneet varsinaisiin sotarikoksiin.

Eduskunta voisi niin halutessaan tuomioita muuttaa tai poistaa luomalla tarvittavaa uutta lainsäädäntöä, jonka nojalla silloiset tuomiot Suomen oikeusjärjestelmän sisällä julistettaisiin pätemättömiksi. Sotaansyyllisyystuomiot voitaisiin poistaa mutta itse sotaansyyllisyyttä tietenkään ei. Siitä asiasta lausuu tuomionsa historiantutkimus.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Vesa Hariselle 09:40. Kiitos. Aika näyttää, löytyykö lukijoita vai ei.

Ehkä sinun ajatuksesi eduskunnan jäsenten tahdosta ei ole ihan päivitetty. Katsellaan edelleen rauhassa, miten homma etenee. Se nimittäin etenee.

Minä olen kieltämättä aika hämmästyksissäni perussuomalaisten etenemisestä. En näe siihen muuta perustavaa laatua olevaa syytä kuin nykyisten (ja sitä edeltäneen) hallituspuolueen suuret virheet ja kyvyttömyyden korjata asioita.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Reijo Kalliselle 11:51. Miksi tuomioita peukaloidaan jälkikäteen? Siksi, että ne ovat osoittautuneet vääriksi.

Etkö anna perustuslain vastaisuudelle tuomiossa mitään merkitystä? Pitäisikö sinun mielestäsi kaikki nykyisetkin tuomiot, jotka osoittautuvat perustuslain vastaisiksi, ilman muuta hyväksyä?

Onko oppositiolla ja hallituspuolueilla, köyhillä ja rikkailla, kaikilla sama oikeus toimia perustuslain vastaisesti ilman mitään sanktioita?

J.Myyrylainen (nimimerkki)

En ole vähään aikaan käynyt kurkkimassa Saksin blokia mutta nyt kun tulin niin näyttää sama meno jatkuvan. Saksi ja kumppanit jaksaa meuhkata tyhjästä rakantemastaan asiasta. Sotaan syyllisiä ei tuomittu perustuslain vastaisesti koska tuomiot annettiin kertaluontoisen poikkeuslain perusteella. Tuo laki säädettiin ihan laillisesti kestävässä järjestyksessä poikkeuslakina poikkeukselliseen tarpeeseen tuomita poikkeukselliseen rikokseen syyllistyneitä. Siis poikkeuksena, ei vastoin. Toivottavasti saamme eduskuntamme pikaisesti säätämään pysyvän Rauhanlain jos vaikka tulevaisuudessa tulee tarvis saattaa NATO-kiimakoita vastuuseen teoistaan.

P.s. koska Saksi et al niin mielellään harrastavat juristerista kikkailua niin heidän kannattaisi myös muistaa ettei meillä tuolloin ollut perustuslakia vaan neljä erillistä lakia jotka olivat perustuslain asemassa, valtiopäiväjärjestys, hallitusmuoto, ministerivastuulaki ja laki valtakunnanoikeudesta. Ihan oikea perustuslaki meille säädettiin vasta vuonna 2000.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

J.Myyrylainen 16:35. Mielenkiintoista, että olet sotasyyllisyystuomioiden osalta noin paljon viisaampi juridisesti kuin KKO, oikeuskansleri, oikeusministeri ja sen toimikunta sekä lukuisat juristit ja professorit.

Sotasyyllisyystuomiot olivat perustuslain vastaisia, koska jo laki oli perustuslain vastainen.

Tykkäisitkös sinä siitä, että nyt säädettäisiin laki, jonka perusteella jokainen henkilö, joka väittää, etteivät sotasyyllisyystuomiot olleet perustuslain vastaisia, syyllistyy rikoslain mukaiseen rikokseen - ja lakia noudatetaan vuodesta 1946 alkaen?

Sitten sinut tuomittaisiin ja sinä olisit onnellinen, niinkö? Etkö koskaan väittäisi, että sinut tuomittiin perustuslain vastaisen eli tässä tapauksessa taannehtivan lain perusteella?

Nato-kiimakot? Mitä ne ovat? Onpa ihmeellinen termi, mutta kertoohan se sinun ajatusmaailmastasi aika lailla - valitettavasti.

Jos sinä tiedät senkin paremmin, ettei meillä ollut perustuslakia, niin miksi ihmeessä et erään toosentin tavoin lähde sitä yliopistoon opettamaan? Sinähän olet ihan ylivertainen näihin oikeusoppineisiin verrattuna.

Ehkä nyt saman tien teet perusteellisen selvityksen, miksi hallitusmuodon vastaista lakia ei saa kutsua perustuslain vastaiseksi.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Vieras 22:54. Ei suurlähettiläskään ole itsenäinen päätöksentekijä, vaan presidentin ja valtion edustaja, joka tekee päämiehen käskyn mukaisesti.

Olisi huono juttu, jos eduskunta lähtisi jotenkin uudelleen perusteellisesti politisoimaan ja sotkemaan sotasyyllisyyttä antamalla lain, jolla tuomiot julistettaisiin pätemättömiksi.

On oikein riittävää ja liiallista jo se, että sekä tuomioita annettaessa poliitikot vahvasti sotkeutuivat asiaan.

Poliitikkojen tehtävänä on tehdä mahdolliseksi se, että oikeudella on mahdollisuus käsitellä asiaa asianmukaisesti.

Sotasyyllisyyttä eivät poista tai pidä poliittiset historioitsijat. Siinä asiassa pitää katsoa kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia sekä keskinäisiä sopimuksia.

Suomen sotien osalta syyllisyys on tavattoman yksinkertainen. Neuvostoliitto rikkoi kaikkia kansainvälisiä ja keskinäisiä sopimuksia aloittaessaan talvisodan.

Toimituksen poiminnat