Avoimuuden puolesta Suomalaisessa politiikassa tarvitaan paljon lisää avoimuutta!

Sodan viisi elementtiä vai win-win?

  • Sodan viisi elementtiä vai win-win on myös videona: www.prokarelia.net
    Sodan viisi elementtiä vai win-win on myös videona: www.prokarelia.net

 

1. Sodan neljä elementtiä  

2. Terrorismin uhreina ovat siviilit  

3. Eikö terrorismia haluta kitkeä?  

4. Luonto seuraa omaa polkuaan  

5. Hybridisota tappaa kansalaisia  

6. Hybridisota on kuin musta surma  

7. Win-win -ajattelu muuttaa tilanteen  

 

1. Sodan neljä elementtiä

Ensin sota toteutettiin maalla. Oli sotilaat, oli rintamat. Mutta olivat myös hirmutyöt, siviilien tappamiset, kansanmurhat ja muut inhimillisesti katsoen järjettömät teot. Sodan elementtinä oli kuitenkin maa.

Toiseksi elementiksi ja sodankäynnin välineeksi tuli meri. Olivat laivat, laivastot, suuret armadat, tulivat vedenalaiset uhat eli sukellusveneet ja lopulta myös lentotukialukset.

Kolmanneksi elementiksi otettiin ilmassa käytävä sota. Jo 30-vuotisessa sodassa 1600-luvulla Euroopassa mm. Fleurusin taistelussa käytettiin kuumailmapallojen prototyyppejä sotilaallisina viestiasemina. Nyt käytössä ovat yliäänisuihkuhävittäjät ja -pommikoneet. Ilma-elementtiin voidaan yhdistää myös atomisota, jonka laajamittaiselta käytöltä ihmiskunta on ainakin toistaiseksi säästynyt.

Neljäntenä sodan elementtinä on avaruus, joka ei kovin vahvasti ole vielä noussut esille satelliitteja lukuun ottamatta. Avaruusteknologiaan liittyvät kustannukset ovat korkeat.

 

2. Terrorismin uhreina ovat siviilit

Tällä hetkellä rintamalinjat ovat sekaisin, eikä sotilaitakaan enää ole juoksuhaudoissa. Mutta esimerkiksi Ranska sanoo olevansa sodassa ISIS-terroristien kanssa ja Venäjä puhuu edelleen tsetseeni-terroristeista. Se on uudenlaista sotaa, jossa pelätään, mutta vain terroristien ehdoilla.

Terroristien uhreina ovat siviilit, kuten aikaisemmin erityisesti maa- ja ilmasodassa. Uhrien määrä on nyt vähäisempi kuin esimerkiksi II maailmansodassa. Mutta kun uhka kohdistuu korkeaan elintasoon ja tavallisten ihmisten arkeen, pelote on suuri.

Terrorismiin liittyviä taisteluita ei voida lukea omaksi sodankäynnin elementikseen, sillä niissä on elementtejä kaikista sodankäynnin muodoista. 9/11 tapauksessa mukana oli ilma-elementti ja ISIS-terroristien tapauksessa esim. Ranska, Yhdysvallat ja Venäjä käyttävät vahvasti ilma-elementtiä. Eri maat ovat käyttäneet vesi-elementtiä, mutta nämä esimerkit liittyvät lähinnä terrorismin torjuntaan.

 

3. Eikö terrorismia haluta kitkeä?

Miten on mahdollista, että esimerkiksi Irakin 37 miljoonaa ja Syyrian 17 miljoonaa eli yhteensä yli 50 miljoonaa ihmistä eivät saa kuriin noin 50 000 ISIS-taistelijaa? Vika löytyy selvästi valtaa pitävistä poliittisista johtajista sekä Yhdysvalloissa että Lähi-Idässä. Tilanne näyttäisi olevan muuttumassa.

Terroristien kanssa ei voi neuvotella, koska heiltä ei löydy neuvottelevaa osapuolta. Ei ole yhteistä dialogia. Terrorismia käytetään myös keppihevosena, kuten Venäjän suorittamissa Tsetsenian kansanmurhissa tai hyökkäyksissä Ukrainaan.

Koska poliittinen muisti on äärettömän lyhyt, näyttävät itä ja länsi löytävän toisensa terrorismin vastaisessa taistelussa. Tämän toiminnan yksi tarkoitus on häivyttää vanhat rikokset agendalta ja keskittyä vain yhteisiin ongelmiin. Ne on ratkaistava, mutta vanhojen rikosten korjaamisella luottamuksen rakentamiseksi voi olla tässä merkittävä osa.

 

4. Luonto seuraa omaa polkuaan

Oman ihmiskuntaa uhkaavan muotonsa muodostaa "ulkopuolinen" taho eli luonto. Sitä ei voitane lukea omaksi sotaelementikseen.

Kyse on myös ihmisten omasta toiminnasta, esimerkiksi Barentsin mereen upotettujen ydinreaktoreiden luhistumisen vuoksi.

Luonnon vaikutuksiin voidaan lukea esimerkiksi aavikoituminen, tsunamit, arktisen ja antarktisen alueiden sulaminen, permafrostin eli ikiroudan sulaminen ja monet muut luonnon vaikutukset. Luonnon aiheuttamilla muutoksilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia.

 

5. Hybridisota tappaa kansalaisia

Yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta vaarallisin on sodan viides elementti eli hybridisota. Sillä tarkoitetaan kaikkea epätavallista sodankäyntiä, kuten informaatiosotaa tai kyber-sotaa.

Jos asia rajataan koskemaan vain kyber-sotaa, ollaan verkoissa tapahtuvassa sodassa. Tämä voi kansojen ja useiden maiden kannalta olla kaikkein tuhoisinta, sillä yhteiskunnat siirtävät yhä enemmän toimintojaan verkkoihin - sekä näkyvään, kuten internetiin ja julkisuudessa näkymättömään verkkoon.

Kun verkkohyökkäyksen avulla jonkun valtion tukemat krakkerit lopettavat esimerkiksi sähkön tuottamisen, voi syyttömien siviiliuhrien lukumäärä nopeasti nousta kymmeniin, satoihin miljooniin, jopa miljardeihin ihmisiin. Mitä kehittyneempi maa on, sitä vahvemmin se on alttiina verkkohyökkäyksille ja sitä suurempia ovat niiden aiheuttamat tuhot.

 

6. Hybridisota on kuin musta surma

Hybridisodasta voi tulla kolonialismiin verrattava tappokone, uudenlainen musta surma, joka salakavalasti tappaa erittäin merkittävän osan kehittynyttä ihmiskuntaa - ja siinä samalla vähintään välillisesti kehittyvien alueitten ihmisiä.

Nyt jo käytetään kymmeniä miljardeja euroja hybridisodasta suojeluun sekä yhteiskuntien että ihmisten tasolla. Erityisesti Yhdysvallat ja Venäjä, mutta mahdollisesti myös Kiina, Intia ja moni muu maa, kehittävät hybridisodan hyökkäyskykyään. Sillä jos ei ole kykyä hyökätä, ei myöskään ole kykyä puolustautua.

Näin valta ja raha liittyvät toisiinsa aivan samoin kuin esimerkiksi amerikkalainen raha rahoitti Venäjän vallankumousta 1917 tai natsien nousua Saksan valtiaiksi. Useat ns. salaliittoteoriat siten osoittautuvat valitettavan oikeiksi. Koska media on keskittynyt rahan ympärille, ei asioista riittävän laajasti keskustella niiden oikealla nimellä.

 

7. Win-win -ajattelu muuttaa tilanteen

Voidaan siten sanoa, että ihminen on vallan ja rahan himossaan täysin hullu ja piittaamaton, eikä välitä lukemattomien ihmisten tuskasta, ahdistuksesta tai kuolemasta mitään, sillä sehän usein vain auttaa häntä keräämään lisää valtaa ja rahaa. Tämä koskee niin länttä kuin itääkin.

Eivätkö ihmiset koskaan opi sitä, että win-win -ajattelu auttaisi kaikkia voimaan paremmin? Tämä tahallinen oppimattomuus vähentäisi kuitenkin hallitsevan eliitin ja rahan voiman merkitystä. Yli puolet maailman taloudesta kulkee veroparatiisiyhtiöiden kautta. Tämä lännen ja idän ylläpitämä järjestelmä mädättää muutoksen.

Keskinäistä luottamusta tai terrorismin todellista torjuntaa on turha haikailla niin kauan kuin käsikkäin kulkeva valta ja raha on tärkein vallankäytön muoto. Vain siirtymällä aitoon win-win -toimintaan ja selvittämällä vanhat rikokset, kuten Karjalan ja Petsamon pakkoluovuttamisen, on mahdollista edetä positiivisesti ja ratkaista rauhanomaisesti sodan eri elementit.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat