Avoimuuden puolesta Suomalaisessa politiikassa tarvitaan paljon lisää avoimuutta!

Solowin taloudellinen malli ja win-win -palautus

  • Solowin taloudellinen malli, videon http://prokarelia.net kansikuva
    Solowin taloudellinen malli, videon http://prokarelia.net kansikuva

 

Kansainvälisessä kilpailussa selviäminen edellyttää pitkälle vietyä teknologian kehittämistä ja siitä johtuvaa tuottavuuden nousua. Siksi on tarpeen löytää talouskasvua aiheuttavat tekijät. Ne voidaan löytää esimerkiksi niin kutsutusta Solowin mallista. Siinä tuodaan esille neljä keskeisintä kasvua aiheuttavaa tekijäryhmää:
 
1.  Teknologian kehitys
2.  Pääoman akkumuloituminen
3.  Inhimillisen pääoman kehittyminen
4.  Väestön kasvu 

Karjalan win-win -palautuksesta ja win-win -ajattelusta yleensäkin syntyy emergenssiä ja katalyyttivaikutuksia, jotka olennaisesti voimistavat tuloksia.
                                                
Katalyytiksi kutsutaan kemiassa mitä tahansa ainetta, joka lisää reaktion nopeutta kulumatta reaktiossa. Se siten osallistuu kemialliseen reaktioon, mutta se ei ole sen alkuunpanija tai lopputuote.
                                
Katalyytti kehittää kokonaan uusia yhteistyön toimintamalleja ja –tapoja, syntyy emergenssiä eli toiminnan uutta volyymiä ja laatutasoa. Emergenttisessä tilanteessa yhteistyön käynnistämiseksi tarvittava aktivoitumisenergia on tavanomaista alhaisempi. Katalyytti on siten olennaisesti tärkeämpi tekijä kuin laakereissa käytetty öljy, jonka tehtävänä on vähentää kitkaa ja mahdollistaa tuloksellinen toiminta vähäisemmällä energiamäärällä.
                                
Katalyytti luo positiivisia toimintaedellytyksiä ja tuloksia olennaisesti laajemmille tahoille kuin korruptio, joka on vain suppean piirin vallanpitäjien muoto palkita itseään ja tukijoitaan. Katalyytti on luonteeltaan hyvin positiivinen ilmiö siinä, missä korruptio tai kansallisvarallisuuden ryöstäminen on kokonaisvaikutuksiltaan negatiivinen.
 
Palautuksen win-win –luonne sisältää ominaisuuksia, joita ei välttämättä heti konkreettisesti havaita osatekijöissä palautuksen tapahduttua. Palautuksessa syntyvää emergenssiä kuvataan yleensä loivalla S-käyrällä, jossa aluksi ei tapahdu juuri mitään uutta, vaikka kaavion X-arvoa lisättäisiin. Kun kaavion X-arvo saavuttaa tietyn tason, myös Y-arvo siirtyy uudelle tasolle.
                                
Katalyyttivaikutusta ei voi syntyä itsenäisenä tapahtumana eli katalyytti ei itse voi aikaansaada perusreaktiota. Tarvitaan prosessi, kuten Karjalan win-win -palautus, jonka käynnistämisessä syntyy katalyyttivaikutus, minkä jälkeen katalyytti vaikuttaa aktiivisesti prosessissa.
 
Solowin mallissa pääomia akkumuloituu rajatulle alueelle. Karjalan ja Petsamon alueille kertyy pääomia sekä kotimaasta että kansainvälisistä lähteistä useita kymmeniä miljardeja euroja jälleenrakentamiseen ja muihin investointeihin.
                                
Akkumuloituva pääoma vaatii hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle, mikä edistää alueiden kehittymistä ja tuottavuutta.
 
Win-win -palautuksessa yritykset ja instituutiot kerryttävät inhimillisiä resursseja pääasiassa kahdelle rajatulle alueelle, Karjalan Kannakselle ja Petsamoon.
                                
Tässä inhimillisessä pääomassa on todennäköisesti keskimääräistä enemmän innovaattoreita ja aikaisia omaksujia, jotka ovat halukkaita kehittämään yritystoiminnan teknologiaa ja tuottavuutta.
                                
Innovaattoreiden ja innovatiivisuuden merkitys erityisesti yritystoiminnan positiiviselle kehittymiselle ja leviämiselle selviää hyvin esimerkiksi Hal Gregersenin INSEAD-videosta ja Jeff Dyerin haastattelusta Harward Business Publishingin videolla.
                                
Viipuriin kerääntyy merkittävä määrä todellisia Venäjä-asiantuntijoita ja Petsamoon todellisia Jäämeri-asiantuntijoita. Tämä voi johtaa siihen, että yliopistot sijoittavat näille alueille tutkimusosastojaan, vaikka yliopistoja arvioidaan sinänsä olevan Suomessa riittävästi.
 
Alueiden vaurastuessa ne keräävät rajatulle alueelle yhä enemmän väestöä, jolloin väestö lisää alueella kulutusta ja edistää kehitystä.
                                
Kehitys muualla Suomessa ei todennäköisesti ole yhtä vahvasti Solowin mallin mukaista kuin hyvin innovatiivisella palautetulla alueella. Kehitys maassa kuitenkin jatkuu ja palautuksen sille antama henkinen ja taloudellinen lisäruiske tuottaa lisäarvoa ja –tuottoa enemmän kuin aikaisemmin oli kokonaistulos.
                                
Karjalan win-win –palautus toteuttaa positiivisesti Solowin mallia. Alueiden palautus synnyttää emergenssin ja katalyyttivaikutuksen kautta kehitystä, joka puolestaan korottaa tuottavuutta ja lisää Solowin mallissa mainittuja tekijöitä.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Maat eivät kilpaile vaan yritykset.

Teknologia on vain yksi bisneksen taustavoima. Ikean liikevaihto on noin 30 miljardia.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Lauri Gröhn 21.11.2015 22:54. Kyllä minun nähdäkseni maat kilpailevat kovastikin keskenään. Eri maita arvioidaan mm. niiden puolustus/hyökkäyskyvyn perusteella.

Esim. Venäjällä et voi edes erottaa toisistaan suurta businesta ja maata eli valtiota. Ne ovat kietoutuneet (mafian ja ehkä myös ortodoksisuuden kanssa) yhteen.

IKEA:lla varmastikin on maailmanlaajuinen vaikutus. Niinhän globaalisti toimivilla yrityksillä on. Mutta - jälleen Venäjälle mennäkseni - Putin määrää, miten Gazprom toimii ja miten ne noin 50 eri toimialojen holding-yhtiötä toimivat.

Ajatellaan Yhdysvalloissa vaikkapa sotateollisuutta tai NSA:ta tai NASA:a. Niillä on valtava budjetti, joka vaikuttaa yritysmaailmaan suoraan erittäin voimakkaasti. Ja ne edustavat aloja, joilla valtiot kilpailevat keskenään. Ei esim. kyber-sota ole vieras asia valtioille.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Kilpavarustelu on ihan toinen juttu.

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi Vastaus kommenttiin #3

Lauri Gröhn 21.11.2015 23:05. Siinäkin on sana "kilpa". Joten kyllä valtiot kilpailevat keskenään. Vertaa vaikkapa Venäjää ja Yhdysvaltoja tällä hetkellä. Kova on koska keskenään. Tai ehkä pitäisi paremminkin ottaa Kiina ja Yhdysvallat, niin olisi vähän tasapainoisempi kuva.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn Vastaus kommenttiin #4
Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi Vastaus kommenttiin #5

Lauri Gröhn 21.11.2015 23:14. Harmillista, ei me olla siitäkään asiasta yksimielisiä. Kilpa ja kilpailu ym. ovat mielestäni hyvin samaan kontekstiin sopivia.

Vaan ota mielellään kantaa tuohon itse Solowin malliin ja Karjalan win-win -palautukseen. Ovatko ne käsityksesi mukaan oikeita vai vääriä. Eikä olisi lainkaan pahaksi, jos perustelisit käsitystäsi.

Toimituksen poiminnat