Avoimuuden puolesta Suomalaisessa politiikassa tarvitaan paljon lisää avoimuutta!

Kahden tason peli Karjalan win-win -palautuksessa

- Poliittiset päättäjät ovat I taso  
- Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat II taso  
- Esimerkkejä kahden tason pelistä  
- Martti Siiralan ja Pro Karelian rooli  
- II taso motivoi, I taso päättää  
- Medialla tärkeä rooli  
- Venäjän vallan vertikaali  
- Putinin hallinto valjastaa median  
- Karjalan latentti kysymys  
- Realismi ja anarkia yhä vallassa  
- Globaalietiikka ja luottamus
Poliittiset päättäjät ovat I taso

Harvemmin ajatellaan sitä, että Karjalan palautus on Suomessa ja Venäjällä luoteeltaan kahden tason toimintaa – tai peliä. Kummankin tason toimijoiden merkitys sanelee pitkälti sen, onko palautuksen käsittely luoteeltaan demokraattista vai ei.

Poliittiset päättäjät molemmissa maissa muodostavat I tason. He käyvät asiaan liittyvät neuvottelut ja tekevät viralliset päätökset. Syntyy helposti sellainen kuva, että kyse on vain I tason toimijoiden päätöksistä ja vaikutuksista.

Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat II taso

Kansalaisjärjestöt ovat win-win –palautuksen II taso. Suomen hallitusohjelmassa korostetaan niiden merkitystä. Kansalaisdemokratia edellyttää, että jokaisella kansalaisella ja kansalaisjärjestöllä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa I tason päättäjiin ja päätöksiin.

II-taso on kuviteltua paljon tärkeämpi toimija. Amerikkalainen sosiaaliantropologi Margaret Mead on sanonut: ”Älä koskaan epäile, etteikö pieni ryhmä asiaan vihkiytyneitä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia, mikä koskaan on sitä muuttanut.”Esimerkkejä kahden tason pelistä

Kahden tason pelin merkitystä Suomessa kuvaa hyvin se, ettei esimerkiksi maan itsenäisyyden tavoittelu lähtenyt valtiojohdosta, vaan kansalaisista, karelianisteista, fennomaaneista ja taiteilijoista.

Leninillä ei ollut virallista asemaa tai legitimiteettiä hänen käynnistäessään totalitaristisen neuvostovaltion.

Angloafrikkalaisen väestön oikeuksien toteutumisessa Yhdysvalloissa Martin Luther King oli keskeinen henkilö. Hänen ajamansa asia kulminoitui Barack Obaman valitsemiseen Yhdysvaltain presidentiksi.

Paavinvallan heikkeneminen ja protestanttisen luterilaisen kirkkokunnan perustaminen 1500-luvulla eivät tapahtuneet paavin tai 5. lateraanikonsiilin toimesta, vaan ne tapahtumat käynnisti uskonpuhdistaja Martti Luther.

Martti Siiralan ja Pro Karelian rooli

Karjalan palautusta ei nostanut 1990-luvun alussa esille Suomen valtiojohto, vaan dosentti Martti Siirala.Suomessa on alle 20 % karjalaisjuurisia ihmisiä eli noin miljoona kansalaista. Kuitenkin Karjalan palautusta tukee noin 40 % kansalaisista eli yli kaksi miljoonaa ihmistä. Karjalan palautuskysymys olisi voinut hävitä joksikin aikaa kokonaan näköpiiristä, jos se olisi jäänyt valtiojohdon asiaksi.

II taso motivoi, I taso päättää

Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen merkitystä korostettaessa on tehtävä selvä ero aktiivisen toiminnan motivoinnin ja päätöksenteon välille. II taso on usein toiminnan katalyytti jakamalla substanssitietoa ja herättelemällä kansalaisia ja päättäjiä.

Suomen perustuslain mukaan maan rajoista päättää eduskunta. Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt eivät käy alueneuvotteluja vieraan valtion kanssa, vaan se on valtiovallan, hallituksen ja presidentin, tehtävä.

Nämä esimerkit osoittavat, että kahden tason pelillä voi olla suuri vaikutus momentumin synnyttämiseen. Karjalan palautus ei tässä vaiheessa ole main streamia. Siksi palautus odottaa sille kuuluvaa hetkeä.

Medialla tärkeä rooli

Medialla ja erityisesti sosiaalisella medialla on merkittävä osuus kansalaismielipiteiden, mutta myös poliittisen mielipiteen, muodostamisessa, kanavoimisessa ja levittämisessä. Mediaan kannattaa olla yhteydessä ja viestiä sille selvästi Karjalan win-win –palautuksen suuret vaikutukset.

Venäjän vallan vertikaali

Venäjällä on hyvin länsimaisen perustuslain mukaiset valtioelimet. Mutta niiden valinta tai toiminta ei ole demokratian periaatteiden mukaista.

Vallan käyttö Venäjällä määräytyy vallan vertikaalin mukaisesti, josta esimerkiksi Mikael Kurvinen on selkeästi kirjoittanut Karjalan Kuvalehdessä 09/2012.Tällä hetkellä Venäjän poliittinen johto ei voi vapaasti päättää esimerkiksi aluekysymyksistä, vaan se joutuu ottamaan huomioon oman propagandansa ja opetuksensa tuloksena kehittyneen vahvan isovenäläisyyden, nationalististen ryhmien vaikutukset sekä oligarkien ja oman klaaninsa vaatimukset.

Nämä vaatimukset voivat olla hyvin ristiriitaisia, mitä korruption avulla pyritään voitelemaan toimivaksi. Venäjän korruptio onkin suurempaa kuin koskaan ennen. Siihen liittyy olennaisesti kansallisomaisuuden laajamit-tainen ryöstäminen.

Putinin hallinto valjastaa median

Venäjällä media on tällä hetkellä valjastettu lähes täysin valtiohallinnon määräysvaltaan, joten sen voidaan odottaa tukevan johdon päätöksiä, mitä ne sitten ovatkin. Poikkeuksen tästä voivat tehdä internet ja Facebookin venäläinen vastine Vkontakt, tosin sekin on siirtynyt valtiojohdon määräysvaltaan.

Karjalan latentti kysymys

Karjalan kysymys on Venäjälläkin virallisesti latentti, minkä vuoksi tarvitaan voimakas muutostilanne, tarvitaan momentum. Nyt eletään globaalisti turbulenttisia murrosaikoja, mikä voi muuttaa Karjalan palautuksen nykyi-sen latentin tilan nopeastikin aktiiviseksi.

Tällainen ilmiö tapahtui Neuvostoliiton sortuessa vuonna 1991, jolloin venäläiset poliitikot toimivat momentumin synnyttäjinä, mutta presidentti Koivisto ei ilmeisesti ymmärtänyt momentumia.

Venäjällä on säädetty erillinen laki niin sanotuista ulkomaisista agenteista eli ulkomailta rahoitusta mahdollisesti saavista järjestöistä, mikä rajoittaa vahvasti kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Realismi ja anarkia yhä vallassa

Kun osallistujia on useita, on win-win –tuloksen saavuttaminen haasteellinen tehtävä, koska eri tasojen toiminta voi olla hyvin itsekästä. Poliittisen realismin mukainen kansainvälinen järjestelmä on anarkinen, samoin useiden valtioiden.Vaikeneminen ei koskaan tuota win-win –pohjaista ratkaisua sen paremmin yhden kuin kahden tason peleis-sä. Vaikka lyhyellä tähtäyksellä tilanne voi näyttää positiiviselta, se on yleensä positiivinen vain toiselle osapuolelle tai jollekin ryhmälle.

Nykyinen Karjalan kysymyksen selvittämätön tilanne haittaa Suomea ja Venäjää sekä maitten välisiä suhteita, keskinäinen luottamus puuttuu.

Globaalietiikka ja luottamus

Professori Reijo E Heinosen mukaan maailma voi pelastua vain omaksumalla globaalieettisen asenteen. Maitten välille tarvitaan aivan uutta luottamusta.

Tämän tason saavuttaminen on vaikeaa ja haasteellista, mutta siihen kannattaa käyttää resursseja. Positiivisesti kehittyvä luottamus ja win-win –tulokset voivat tuoda ainutlaatuisia tuloksia sekä Suomen ja Venäjän välillä että globaalilla tasolla.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Täysi tunnustus Veikolle Karjala-kysymyksen väsymättömästä esilläpidosta, mutta miten hanke suhtautuu Venäjän äskettäin kaappaaman Krimin kohtaloon? Kumpi on laajasti ottaen tärkeämpi ja ajankohtaisempi?

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Tuomo Kokko 12.9.2014 09:49. Kiitos kannustuksestasi. Minusta sekä Karjala että Krimi ovat tärkeitä ja molemmat täytyy hoitaa. Miksi?

Ellei vanhempia asioita, kuten Karjalaa hoideta asianmukaisesti, syntyy jatkuvasti uusia Krimejä, jotka tekevät suuria ongelmia maitten välille. Ei luottamus voi palata niin kauan kuin selvittämättömiä rikoksia ja väkivaltaa on avoinna.

En siten laittaisi kumpaakaan asiaa tärkeämmäksi tai ajankohtaisemmaksi. Monella on sellainen kuvitelma, että Karjalan asia unohtuu, kun evakkosukupolvi kuolee. Ei se niin ole. Asia on syvällä suomalaisten meemeissä, eikä se lähde sieltä pois, ennen kuin Venäjä pyytää anteeksi ja korjaa asian. Ei lähde Krimin kysymyskään.

Toimituksen poiminnat